Her Gece Bodrum

Her Gece Bodrum Her Gece Bodrum a da T rk edebiyat n n temel romanlar ndan biri Edebiyat m z n en b y k ustalar ndan Selim leri yi geni okur kitleleriyle bulu turan bu eser yaz ld g nden beri tazeli ini yitirmedi

 • Title: Her Gece Bodrum
 • Author: Selim İleri
 • ISBN: 9789752897694
 • Page: 473
 • Format: Paperback
 • Her Gece Bodrum, a da T rk edebiyat n n temel romanlar ndan biri Edebiyat m z n en b y k ustalar ndan Selim leri yi geni okur kitleleriyle bulu turan bu eser, yaz ld g nden beri tazeli ini yitirmedi, her ku ak taraf ndan yeniden ke fedilip okundu Deniz alkant larla arp yordu k y lara nsanlar, lg n kalabal k, bir i g d yle, tutsakm as na k y kahvelerineHer Gece Bodrum, a da T rk edebiyat n n temel romanlar ndan biri Edebiyat m z n en b y k ustalar ndan Selim leri yi geni okur kitleleriyle bulu turan bu eser, yaz ld g nden beri tazeli ini yitirmedi, her ku ak taraf ndan yeniden ke fedilip okundu Deniz alkant larla arp yordu k y lara nsanlar, lg n kalabal k, bir i g d yle, tutsakm as na k y kahvelerine k yorlard D nyan n b t n dilleri konu uluyordu sokaklarda Teknelerin yap ld sokakta, darac k sokaklarda, imdi y r d kleri yolda her yerde konu uluyordu H zarlar d n yordu Kimi i ekler g nbat m yla kapat yorlard ta yapraklar n F r nlar al yordu Kargalar kaleye d n yorlard Ak am zeri k sayd , ama inan lmaz bir hareketlilik g ze arp yordu Her Gece Bodrum, lg n kalabal klar n gerisindeki h zn , i e kapan , cinsel yaln zl hissedenler i in Tan t m B lteninden

  • Her Gece Bodrum By Selim İleri
   473 Selim İleri
  • thumbnail Title: Her Gece Bodrum By Selim İleri
   Posted by:Selim İleri
   Published :2019-07-14T13:24:55+00:00

  2 thoughts on “Her Gece Bodrum

  1. 1949 da stanbul da do du 19 ya nda Cumartesi Yaln zl isimli ilk yk kitab yay mland stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi ndeki renimini 1972 de yar m b rakt 1976 da Dostluklar n Son G n y le Sait Faik Hikaye Arma an n , 1977 de Her Gece Bodrum la T rk Dil Kurumu Roman d l n ald Romanlar ve yk leriyle edebiyat evresinde geni yank lar uyand rd Ya arken ve l rken 1981 Milliyet Sanat dergisince y l n roman se ildi K r k Bir A k Hik yesi adl senaryosu Sinema Yazarlar nca 1982 83 mevsiminin en iyi senaryosu d l ne lay k g r ld Mavi Kanatlar nla Yaln z Benim Olsayd n 1991 T rkiye Yazarlar Birli i Roman d l n ald Allaha smarlad k Cumhuriyet adl oyunu 1997 de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil d llerini ald leri ye 1999 y l nda, T rkiye Gazeteciler Cemiyeti televizyon alan nda K l t r Sanat d l verdi Radyo al malar dolay s yla ayn y l Dialog Medya d l n ald 2001 de Bu Yaz Ayr l n lk Yaz Olacak yay mland ve 2002 Orhan Kemal Roman Arma an yla d llendirildi Selim leri ayr ca, 2003 y l nda Uzak, Hep Uzak adl deneme kitab yla Sedat Simavi Edebiyat d l n , 2005 y l nda stanbul un Sand k Odas adl kitab yla da TYB nin Hat ra Gezi alan ndaki d l n , 2012 de ise Ayd n Do an d l n ald Ayn y l Cumhurba kanl K lt r ve Sanat B y k d l ne lay k g r ld Selim leri nin b t n kitaplar Everest Yay nlar taraf ndan yay mlanmaktad r.

  2. İlk kez okuyorum Selim İleri'yi. Her Gece Bodrum en meşhur romanı olduğu için onunla başlamak istedim; ama hata mı ettim bilmiyorum. Romanı ne sevdim ne de sevmedim. Özellikle başlarda hikâyeye girmekte çok zorlandım, bu sebeple de Selim İleri'yi okumaya yanlış bir kitapla başladığımı düşündüm; ancak İleri'nin üslubuna alıştıkça kitabı da sevmeye başladım sanırım. Kitap "küçük burjuvalar"ın dostluğa, aşka, cinselliğe, sınıflara, topluma, bireyciliğe [...]

  3. 1977 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü alan bu kitap , beni oldukça sıktı.Altını çizdiğim üç beş satır da olmasa bu kitabı okuyup bitirmezdim sanırım.Hikayesi çok durumsaldı. Karakterlerin iç dünyaları ise oldukça karışıktı bence.Sanırım yazarın bu kopuk, ordan oraya gezinen sarhoş anlatım dili bana uygun değildi.

  4. Selim İleri'nin ilk çıkış yaptığı eser. Bodrum'da tatil yapan burjuvaların maceraları anlatılıyor. Belli bir kesim bu kitabın üzerinde çok durur. Naci Çelik Berksoy 1992'de filmini de çekmiş. Bence bu şekilde el üstünde tutulmak için diyaloglara Marksizm, Sosyalizm, proleterya, Komünizm gibi üstünkörü laflar saçılmış. Eleştirmenler o diyalogları kastederek olsa gerek, "kitapta sınıf sorununa değinilmiş" gibisinden yorumlar yapıyor. Yerli yersiz kurgu oyunlar [...]

  5. Her gece Bodrum'u Mart 12 kuşağı romanlarından biri olduğu için okudum. Bir Düğün Gecesi ve Şafak gibi başka ünlü Mart 12 romanları okuduktan sonra depresif bir küçük burjuva aydın'ın bilinç akışı okumam gerekmiyor artık. Ama buna rağmen çok eğlenceli ve güzel bir roman. İki farklı defa Bodrum'da kendi romantik tecrübesi yaştığım için belki biraz nostaljile okudum bu romanı. Bir de, çok güzel quotable quotes. Bunu mesela - " hayat bir şiir değildi bir gem [...]

  6. Çoğu kitapta insanın kendinden bir şeyler bulacağı iddia edilir. Bu iddia da en olmayan kitap olabilir Her Gece Bodrum ve yine de en çok kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz kitap. Ya Cem'in arkadaş aşkında ve kabalıklardan kırılıp yalnızlığa gömülüşlerinde, ya Murat'ın insanları sırtında kambur gibi duyumsayıp denizle baş başa kalmak isteyişinde ya da Emine'nin dışlanmışlığı ve naifliğinde bir şeyler mutlaka vardır. Ben bu kitabı Bodrum'da okudum. Yaz [...]

  7. Salçalı patates kızartmasını kağıt külahlara koydurtup yediler,salça ve hardal iştahlarını açtı,akşam yemeğini düşünerek ve bir kadeh,iki kadeh,yüz kadeh içkiye sığınarak yalnızlıklarını,ikiyüzlülüklerini,çağıltılarla,karmaşıklıklarla donanmış iç dünyalarını unuttular.Yadsıyış,horgörü,kendinden kaçalık bir erdem sayıldı.Bireyselliğe karşı çıktılar.Sabahlara kadar konuşup yarını,yeni bir dünyayı,gelecekteki düzeni değerlendirdiler. [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *