Petelinji zajtrk: Roman

Petelinji zajtrk Roman Roman spremlja skupino prijateljev z mestnega roba ki se zbirajo okrog uda kega mehanika Gaja a Tu so gostilni ki popevkar Mala i i melanholi ni profesor filozofije Batistula vodja voznega parka Pa

 • Title: Petelinji zajtrk: Roman
 • Author: Feri Lainšček
 • ISBN: 9173011452
 • Page: 426
 • Format: ebook
 • Roman spremlja skupino prijateljev z mestnega roba, ki se zbirajo okrog uda kega mehanika Gaja a Tu so gostilni ki popevkar Mala i i, melanholi ni profesor filozofije Batistula, vodja voznega parka Pavlica, zobozdravnik s pomenljivim priimkom Zobar ter lastnik lokalne no ne scene Lepec ivljenje vsakega izmed njih zaznamujejo nemo in hkrati neugodena elja po spremembaRoman spremlja skupino prijateljev z mestnega roba, ki se zbirajo okrog uda kega mehanika Gaja a Tu so gostilni ki popevkar Mala i i, melanholi ni profesor filozofije Batistula, vodja voznega parka Pavlica, zobozdravnik s pomenljivim priimkom Zobar ter lastnik lokalne no ne scene Lepec ivljenje vsakega izmed njih zaznamujejo nemo in hkrati neugodena elja po spremembah, robatost govorice in dejanj na eni ter romantizirano, e pogosteje erotizirano hrepenenje na drugi strani Najpogosteje pa se njihov vsakdan kon a zgolj z novim zaznamkom na dolgem seznamu pre utih pivskih no i, v katerih modrujejo o pravi nosti in politiki, o prijateljstvu in ljubezni Prav ljubezen pa je tista, ki nevarno zaplete usode omenjene dru ine, ko se v njihovo bli ino naseli Gaja ev vajenec Dj, ki se zaljubi v Lep evo eno Bronjo Vajenec je tudi tisti, ki pripoveduje svojo ljubezensko zgodbo.

  Biblos vstopna stran O Biblosu Biblos ponuja izposojo in prodajo e knjig Sodeluje z zalo bami in knji nicami Pla ilne storitve Biblosa zagotavlja PayPal Ra una na PayPalu za pla ilo ne potrebujete. entjakobsko gledali e Ljubljana Dru tvo, ki deluje v javnem interesu na podro ju kulture e ve kot let. Charged With a Crime Better Check Your Facebook Pictures Jul , Another popular form of halogen lighting is the Halogen floor lamp from Torchiere This lamp comes supplied with a metal stand and usually have an

  • Petelinji zajtrk: Roman >> Feri Lainšček
   426 Feri Lainšček
  • thumbnail Title: Petelinji zajtrk: Roman >> Feri Lainšček
   Posted by:Feri Lainšček
   Published :2018-05-09T12:27:03+00:00

  2 thoughts on “Petelinji zajtrk: Roman

  1. Rodil se je o etu tefanu Lain ku in mami Tereziji Gimnazijo je obiskoval v Murski Soboti Svojo tudijsko pot je nadaljeval na tedanji Fakulteti za sociologijo, politi ne vede in novinarstvo, kjer je tudiral novinarstvo Lain ek ima status samostojnega ustvarjalca v kulturi in je solastnik in urednik Podjetja za promocijo kulture Franc Franc.Feri Lain ek je za svoja literarna dela prejel tevilne nagrade in priznanja Leta 1995 mu je Pre ernov sklad dodelil nagrado za roman Ki jo je megla prinesla Dve leti kasneje je prejel nagrado kresnik za roman Namesto koga ro a cveti Leta 2007 je ponovno prejel nagrado kresnik za roman Muri a Zbirka pravljic Mislice so prejele nagrado ve ernice za najbolj o slovensko mladinsko literarno delo Prejel je e Kajuhovo nagrado za roman Raza in nagrado sklada Vladimir Slejko za roman Astrallni niz Scenarij rni klovn mu je prinesel prvo nagrado Centra za dramsko umetnost iz Zagreba Po romanu Petelinji zajtrk je bila posneta velika slovenska filmska uspe nica, po njegovih delih pa so bili posneti e tirje celove erni igrani filmi in TV nadaljevanka e etrti mandat je lan upravnega odbora Dru tva slovenskih pisateljev.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *