Nauji lietuvių muzikos keliai

Nauji lietuvi muzikos keliai muzikolog s R tos Gaidamavi i t s tekst rinktin Nauji lietuvi muzikos keliai buvo atrinktos publikacijos apiman ios met laikotarp Pasak autor s ji siek i siai kinti pastaraisiais de imtme

 • Title: Nauji lietuvių muzikos keliai
 • Author: Rūta Gaidamavičiūtė
 • ISBN: 9986503507
 • Page: 109
 • Format: Paperback
 • muzikolog s R tos Gaidamavi i t s tekst rinktin Nauji lietuvi muzikos keliai buvo atrinktos publikacijos, apiman ios 1980 2004 met laikotarp Pasak autor s, ji siek i siai kinti pastaraisiais de imtme iais lietuvi profesin je muzikoje vykusi proces prie astis, aptarti ry kiausius rei kinius ir naujoves prana aujan ius enklus Visi autor s straipsniai ir muzik muzikolog s R tos Gaidamavi i t s tekst rinktin Nauji lietuvi muzikos keliai buvo atrinktos publikacijos, apiman ios 1980 2004 met laikotarp Pasak autor s, ji siek i siai kinti pastaraisiais de imtme iais lietuvi profesin je muzikoje vykusi proces prie astis, aptarti ry kiausius rei kinius ir naujoves prana aujan ius enklus Visi autor s straipsniai ir muzikologin s studijos yra skirti lietuvi muzikai ir da nai vienas kit prat sia Svarbiausieji j ir buvo sud ti rinktin.Rinktin je aptariamos tokios sritys kaip iuolaikin lietuvi muzika, muzikologija, interpretacija ir muzikos funkcionavimas, dabarties ar nesenos praeities autori Eduardo Balsio, Vytauto Montvilos, Juliaus Juzeli no, Broniaus Kutavi iaus, Osvaldo Balakausko, Felikso Bajoro, Algirdo Martinai io, Vidmanto Bartulio, Onut s Narbutait s, Mindaugo Urbai io, Remigijaus Merkelio, Gintaro Sodeikos, Ry io Ma ulio, Nomedos Valan i t s, Ri ardo Kabelio ir kit k ryba.Knyg sudaro keturi skyriai Pirmajame tiriamosios studijos, atspindin ios dviej paskutini j XX a de imtme i svarbiausias lietuvi muzikos tendencijas Antr j skyri sudaro kompozitori personalijos, tre i j muzikologijos, vertinimo kriterij problematika Ketvirtajame skyriuje kit aktuali kult ros ir muzikos sri i ap valga ir problemos Kai kurie ios rinktin s straipsniai skelbiami pirm kart.

  • Nauji lietuvių muzikos keliai By Rūta Gaidamavičiūtė
   109 Rūta Gaidamavičiūtė
  • thumbnail Title: Nauji lietuvių muzikos keliai By Rūta Gaidamavičiūtė
   Posted by:Rūta Gaidamavičiūtė
   Published :2019-05-11T05:00:51+00:00

  2 thoughts on “Nauji lietuvių muzikos keliai

  1. Rūta Gaidamavičiūtė Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Nauji lietuvių muzikos keliai book, this is one of the most wanted Rūta Gaidamavičiūtė author readers around the world.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *